AB-BUDPOL Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Spółka z o.o. działa od 1987 roku w zakresie jednostki projektowo-wykonawczej.

Ideą firmy AB-BUDPOL jest obsługa Inwestora w pełnym zakresie:

AB - BUDPOL jest firmą skupiającą wysokiej klasy specjalistów branż o dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, którzy są pracownikami naukowymi i prowadzą zajęcia dydaktyczne na Politechnice Poznańskiej.

Kierownictwo firmy jak i pracownicy posiadają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych od wyszukania terenu pod inwestycje, załatwienie spraw formalno - prawnych, realizację i przekazanie inwestycji do użytkowania.

Nasze doświadczenie i wiedza jest do Państwa dyspozycji.

Prezes Zarządu
mgr inż. arch. Ludmiła Kiniorska - Faron